Vzdělání

Jak zvládnout přijímačky z matematiky!

Přijímací zkoušky jsou tvořeny ze dvou částí. První částí je písemná zkouška z Českého jazyka a druhou je test z matematiky. Ten je pro většinu žáků základních škol velikým oříškem. Nejedná se však o nic složitého, pokud znáte několik fíglů, jak na to! Podívejte se na ně:
1)      Tipněte si, co nevíte! Pokud už budeš u konce a bude na tebe tlačit čas, je dobré tipovací úlohy zaškrtnout absolutně náhodně. Za špatné odpovědi se totiž body nestrhávají, takže můžete jen získat. Není to sice ideální řešení, ale může vám pomoci!
trojúhelník s úhloměrem
2)      Pythágorejský trojúhelník. Každý zná Pythagorovu větu. Méně lidí pak ale ví, že existuje i sada takzvaných pythágorejských trojúhelníků. Jedná se o pravoúhlé trojúhelníky, kdy délky všech stran můžeme vyjádřit celými čísly. Základní trojice je 3,4,5. Pokud tedy budete mít v kterémkoli příkladu dvě z těchto číslic jako strany trojúhelníku, jeho třetí strana bude dlouhá jako poslední číslo z trojice. Další soustavy pythagorejských trojic jsou (5,12,13), (7,24,25), (9,40,41), (8,15,17) a další.
3)      Součet úhlů v trojúhelníku. Tento je vždy 180°.
4)      Výhodné sčítání. Někdy při sčítání řady číslic je výhodné sečíst konkrétní dvojice, které nám dohromady dají hodnotu 10. Jsou to dvojice 1+9; 2+8; 3+7; 4+6; 5+5. Takový postup nám urychlí matematické operace.
pythagorova věta
5)      Dělitelnost. Některé vyšší numerické hodnoty je třeba vydělit,
například při krácení zlomků, zde využijeme tohoto matematického jevu. Pokud se jedná o sudou hodnotu, lze ji beze zbytku dělit dvěma, pokud je ciferný součet násobkem tří, je hodnota jako celek dělitelná třemi. Pokud jsou poslední dva řády násobkem čtyřky, platí to pro celou hodnotu. Pokud končí na nulu či pětku, je dělitel číslo pět. Pro šestku platí pravidla jako u 2 a 3. Pro 7 a 8 bohužel zjednodušení neexistuje, u devítky obdobně jako u trojky a při desítce končíme nulou.
Pokud se tedy těchto „fíglů“ budete držet, přijímací test pro vás bude hračka!