Nezařazené

Společně strávený víkend


Pokud hrozí vztahu krize, tak je ten nejvyšší Äas pro to se rozhodnout, zda vztah pokouÅ¡et takzvanÄ› lepit nebo to vzdát. Vy se ale vzdávat nechcete a lepení roztržek vám nepÅ™ijde jako vhodná možnost, jak celou situaci zachránit? Pak to vyÅ™eÅ¡te Å¡alamounsky, zaÄnete od zaÄátku! Jak, ptáte se? JednoduÅ¡e! Víkendové pobyty pro dva z naší nabídky vám dovolí si zahrát na úplnÄ› první spoleÄnou dovolenou, nezávisle na tom, jak dlouho jste již spolu. A dovolí vám oživit vzpomínky na zaÅ¡lou lásku. Žádné lepení tak nebude potÅ™eba, vztah se totiž sám od sebe zahojí!

Víkendu ve dvou se nic nevyrovná

Takovému víkendu strávenému ve dvou se totiž skuteÄnÄ› nemá Å¡anci nic vyrovnat. A víkendové pobyty pro dva z naší nabídky toho jsou velmi dobrým příkladem. Důkaz toho, že to skuteÄnÄ› může fungovat, jistÄ› nebudete hledat dlouho. Tak neÄekejte na záchranu shůry a vyjdÄ›te svému Å¡tÄ›stí naproti! Užijete si bájeÄné chvíle ve dvou a té romantice se skuteÄnÄ› nemůže nic rovnat, tak smÄ›le do toho! Až se ze svého pobytu vrátíte, můžete nám napsat, jak moc jste si to spolu užili, budeme se na to těšit.