Hobby

Zdravé hubnutí na trampolíně

Trampolínu považují někteří fyzioterapeuté za výjimečné nářadí. Její výhody spočívají především v měkké dopadové podložce, jejíž elastická plocha zbytečně nezatěžuje pohybový aparát. Zejména kyčelní a kolenní klouby a kotníky. Je rozhodně vhodnějším druhem zdravého pohybu, než například běh po tvrdém zpevněném terénu .

děti za sítí.jpg
Důležitou roli hrají v tomto směru i bosá chodidla, jejich našlapováním se aktivují receptory orgánového systému a v těle pak lépe proudí energie po energetických drahách – meridiánech. Některé mýty, rozšířené mezi laickou veřejností, tyto výrobky nedoporučují pro děti kvůli nebezpečí zranění, ovšem samotné nářadí je bezpečné a stabilní, pouze je třeba dbát na bezpečnostní pokyny, které každý výrobce nebo prodejce s výrobkem dodává.

Latě

Lidé se chovají podle toho, jak nejlépe umí. Někteří jsou opatrní a obezřetní, nechají si poradit, a zpravidla se jim také nestávají závažné úrazy. Jiní lidé se však chovají zbrkle a neuvážlivě, podceňují ochranné prvky a dochází tu k odřeninám, k tržným ranám, spáleninám, k otřesu mozku, ke zlomeninám předloktí, a dokonce i páteře.
venkovní trampolína.jpg

Jak se na trampolíně bezpečně pohybovat

· Upevněte ji na pevnou a stabilní podložku, nejlépe na trávník, a to vždy na rovné ploše. I nepatrný úhel sklonu a viklající se podpěry mohou způsobit převržení náčiní a pád na zem.

· Je to tělocvičné náčiní, na které nepatří žádná potrava, ani tekutiny. Nedovolte dětem, aby měly v ústech žvýkačky, nebo při sportu přikusovaly ovoce, zákusky apod. Velice snadno vám sousto může zaskočit.

· Každý výrobek musí být opatřen ochrannými prvky – sítí a krytem pružin. Dbejte na robustnost celé konstrukce, vyplatí se investovat do výrobku s minimálně 5 kovovými nohami z pevných trubek a při nákupu se orientovat zákaznickými referencemi a příslušnými certifikáty.

· Nikdy nenechejte skákat děti bez dozoru dospělé zodpovědné osoby. Pohybovat by se na ní měly pouze jako jednotlivci, skákání ve dvou nebo více lidech je vždy riskantní. A pokud přece jen skáčete ve dvou, mělo by se jednat o stejnou váhovou kategorii osob.

· V době nečinnosti odnímejte žebřík, aby to nelákalo děti na ni vstupovat bez vašeho dozoru.

· Pokud se snažíte provádět složitější cvičební variace, např. kotouly, přemety a salta, provádějte je pod dohledem zkušených instruktorů. Nacvičujte je ve sportovních halách s molitanovou výstelkou a teprve po důkladném osvojení přejděte na trampolínu.