Podnikání

Jak se zbavit blech v bytě?


Není pochyb o tom, že psi a koÄky jsou u nás nejpopulárnÄ›jšími domácími mazlíÄky. Vlastní je více než polovina domácností. A aÄkoliv nám pÅ™ináší spoustu radosti, je pravda, že jejich chov pÅ™ináší i jistá rizika.

Jedním z nich je pÅ™itáhnutí parazitů, pÅ™edevším pak blech. I ten nejudržovanÄ›jší a nejopeÄovávanÄ›jší pes Äi koÄka je mohou pÅ™i procházce chytnout – staÄí jen kontakt se zvířetem, které je již na sobÄ› má. A vÅ¡ichni víme, jak rádi psi a koÄky loví například myÅ¡i Äi Å¡tÄ›kají na ježky, kteří jsou nejÄastÄ›jšími hostiteli.

akita4

Problém však je, že si jich obvykle nevšimneme až do chvíle, kdy se více rozmnoží. A pak už jejich odstranění bývá složitější. Mnoho lidí si tedy láme hlavu s tím, jak se zbavit blech v bytě. Rozhodně to totiž není snadný úkol.

Hlavním důvodem je fakt, že blechy se pomÄ›rnÄ› rychle množí. A jejich vajíÄka jsou velmi odolná, navíc na nÄ› nepůsobí naprostá vÄ›tÅ¡ina přípravků. Obvykle tedy nastane to, že zlikvidujete dospÄ›lé jedince. Myslíte si, že máte klid. Jenže zanedlouho se vylíhnou vajíÄka, a vÅ¡e zaÄne nanovo.

blecha

Navíc je zde fakt, že je nenajdeme jen v srsti zvířat. Blechy je nakladou do jakéhokoliv příhodného místa, například do zvířecího pelíšku, na kÅ™eslo Äi gauÄ, případnÄ› dokonce i do postele. A s každou novou generací jich je více a více. Co tedy dÄ›lat pro to, abychom se jich nadobro zbavili?

V první Å™adÄ› je samozÅ™ejmÄ› nutné postarat se o dospÄ›lé jedince. K tomu slouží Å™ada přípravků. Jen je potÅ™eba si uvÄ›domit, že se mohou schovávat kdekoliv. NestaÄí tedy jen vykoupat vaÅ¡eho zvířecího mazlíÄka ve speciálním Å¡ampónu, Äi jej postříkat sprejem. Je nutné jej použít na celý byt, pÅ™edevším pak na tkaniny.

Po této fázi by mÄ›lo nastat velké praní. Je nutné vyprat vÅ¡echny látky, pÅ™ehozy Äi deky, a to na co nejvíce stupňů je to možné. Jen tak se jich nadobro zbavíme.