Produkty

Jak zorganizovat oslavu narozenin pro děti Praha

Předškoláci

S oslavami začínáme obvykle ve dvou letech dítěte, kdy si již začíná uvědomovat výjimečnost narozeninového dne, ale mělo by jít spíše o komorní rodinnou slavnost. Teprve od čtyř let je vhodné organizovat párty s programem různých soutěží a her, nebo zaměřený tematicky v různých typech kostýmů pirátů, doktorů a sestřiček, kouzelníků, pilotů, automobilových závodníků atp. Pozvaní hosté, většinou malí vrstevníci, by měli obdržet také nějaký dárek na památku. Nezapomínáme také na vhodné občerstvení, odpovídající věku dětí.

palačinky

První stupeň základní školy

V tomto věku se naše ratolesti začínají osamostatňovat a utvářet si vlastní názor na základě prožitých zkušeností. Nejsou tolik vázány na rodiče a opatrovníky, proto s nimi již můžeme diskutovat a ponechat jim vlastní prostor, jak by chtěly narozeniny slavit. Některé děti jsou spíše domácí typy a rády se zdržují v bezpečném a klidném zázemí, jiné naopak vyhledávají dobrodružství, akci a pohyb. Oslavy mohou být skutečně různorodé a rozhodně se neřiďte stylem: „spolužačka tě na svou oslavu pozvala do zoologické zahrady, tak jí to musíme oplatit stejným metrem“. A tak se slavnostní den může odehrát v duchu kuchařského dýchánku se soutěží o nejzajímavější zákusek, ve stylu stavebnicového nebo „puzzlového“ dne, anebo jako den hopsací v jumpparku na trampolínách.

oslava

Druhý stupeň základní školy

Svéhlavé pubertální nápady toto období provází poměrně běžně a tak zpravidla žádná příprava oslavy nemá poklidný průběh. Každopádně i zde platí nechat v rozhodovacím procesu, jak oslavu narozenin Praha prožít nebo přežít, naše „náctileté“. Jestliže se svobodně rozhodnou být s kamarády celý den uzavření v pokoji při sledování filmů, nebo by rádi zavítali do indické restaurace, měli bychom jim to dopřát. Je to přece jejich jedinečný slavnostní okamžik, který se již nikdy nebude opakovat.