Jak zorganizovat oslavu narozenin pro děti Praha

Předškoláci

S oslavami začínáme obvykle ve dvou letech dítěte, kdy si již začíná uvědomovat výjimečnost narozeninového dne, ale mělo by jít spíše o komorní rodinnou slavnost. Teprve od čtyř let je vhodné organizovat párty s programem různých soutěží a her, nebo zaměřený tematicky v různých typech kostýmů pirátů, doktorů a sestřiček, kouzelníků, pilotů, automobilových závodníků atp. Pozvaní hosté, většinou malí vrstevníci, by měli obdržet také nějaký dárek na památku. Nezapomínáme také na vhodné občerstvení, odpovídající věku dětí.

palačinky

První stupeň základní školy

V tomto věku se naše ratolesti začínají osamostatňovat a utvářet si vlastní názor na základě prožitých zkušeností. Nejsou tolik vázány na rodiče a opatrovníky, proto s nimi již můžeme diskutovat a ponechat jim vlastní prostor, jak by chtěly narozeniny slavit. Některé děti jsou spíše domácí typy a rády se zdržují v bezpečném a klidném zázemí, jiné naopak vyhledávají dobrodružství, akci a pohyb. Oslavy mohou být skutečně různorodé a rozhodně se neřiďte stylem: „spolužačka tě na svou oslavu pozvala do zoologické zahrady, tak jí to musíme oplatit stejným metrem“. A tak se slavnostní den může odehrát v duchu kuchařského dýchánku se soutěží o nejzajímavější zákusek, ve stylu stavebnicového nebo „puzzlového“ dne, anebo jako den hopsací v jumpparku na trampolínách.

oslava

Druhý stupeň základní školy

Svéhlavé pubertální nápady toto období provází poměrně běžně a tak zpravidla žádná příprava oslavy nemá poklidný průběh. Každopádně i zde platí nechat v rozhodovacím procesu, jak oslavu narozenin Praha prožít nebo přežít, naše „náctileté“.  Jestliže se svobodně rozhodnou být s kamarády celý den uzavření v pokoji při sledování filmů, nebo by rádi zavítali do indické restaurace, měli bychom jim to dopřát. Je to přece jejich jedinečný slavnostní okamžik, který se již nikdy nebude opakovat.

Jak zorganizovat oslavu narozenin pro děti Praha
4.3 (86.67%)3