Podnikání

Změny v legislativě, které se podnikatelům nelíbí, a nejraději by je zrušili

Navýšení základu nemocenských dávek pro dlouhodobě nemocné
Do třiceti kalendářních dnů bude platit stávající vyměřovací základ 60 procent v případě dlouhodobé nemoci nebo nařízené karantény. V rozmezí od 31. dne do 60. dne (kalendářního) se vyměřovací základ navýší o 6 procent. Od 61. dne dočasné pracovní neschopnosti bude vyměřovací základ navýšen na 72%.
GDPR
Opatření Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR zasáhne všechny podnikatelské subjekty, které zpracovávají osobní data svých klientů. Konkrétně se to týká všech podnikatelů, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance, a jejichž klienti jsou mimo jiné podnikající fyzické osoby.
blok a fixa
Snížení maximálních výdajů u paušálů
Uplatnění paušálních výdajů bude nyní omezeno v maximální hranici na polovinu, tedy ze dvou milionů na rovný milion. Paušály 30% se týkají příjmů z nájmů, maximální uznatelný výdaj bude v tomto případě 300 tisíc korun. Paušál 60% platí pro živnosti kromě řemeslných, s maximální výdajovou částkou 600 tisíc korun. Paušály 80% zahrnují řemeslné živnosti a zemědělce a je možné uplatnit maximálně 800 tisíc korun. 40% paušál a 400 tisíc korun budou moci uplatnit ostatní podnikatelé, kteří nejsou zahrnuti v předchozích skupinách.
Stanovení ošetřovného
Ošetřovné bude vypláceno lidem, kteří se dlouhodobě věnují ošetřovatelské činnosti a zároveň nevykonávají žádné zaměstnání ani samostatnou výdělečnou činnost. Znamená to tedy, že podmínkou pro vyplácení je osoba bez příjmů z práce, či podnikání. Ošetřovné se bude hradit 60% vyměřovacího denního základu, což je shodná částka jako u krátkodobé nemocenské do 30 dnů. Toto novelizované opatření začne platit od června 2018.
černá kalkulačka
Minimální mzda
Ta se rok od roku navyšuje a v roce 2018 se zvýšila o 1200 korun. Minimální mzda na hodinu tedy odpovídá částce 73,20 korun, což je o 7,20 korun více. Odpovídá pochopitelně práci na plný úvazek a pracovní době 40 hodin týdně. Navyšuje se také tzv. zaručená mzda, která se za poslední 4 roky navýšila dokonce čtyřikrát. V době hospodářské recese to může mít negativní dopad na podnikatele i jejich zaměstnance.